VELIKONOCE

Také vás zajímá jaké lidové zvyky jsou spojeny s Velikonocemi? Velikonoční týden a zvyky
MODRÉ PONDĚLÍ
ŽLUTÉ ÚTERÝ
ŠKAREDÁ STŘEDA
Středě před Božím hodem velikonočním se říkalo také černá, nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce.
ZELENÝ ČTVRTEK
Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, mladé bylinky. V tento den naposledy zaznějí kostelní zvony, znovu budou slyšet až na Bílou sobotu. Musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní.Podle tradice, když zazní zvony naposledy,prý odlétají do Říma, si máme zacinkat penězi, aby se nás držely celý rok. Nemáme nic půjčovat a s nikým se hádat a škorpit, aby se nám celý rok hádky vyhnuly a peníze se nás držely.
VELKÝ PÁTEK
Podle katolické liturgie šlo o den smutku, nekonaly se bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty. Odhaloval se svatý kříž a hlas zvonů nahrazovaly řehtačky, s nimiž se chodilo od domu k domu a oznamovalo se jimi poledne, ranní a večerní klekání. Lidé se chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby.Nesmělo se prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu. Nesmělo se nic půjčovat z domácností, protože by se dalo s těmito věcmi čarovat. Večer o Velkém pátku se země otvírá na krátkou dobu, aby ukázala své poklady. Cestu k pokladu ukazuje světýlko nebo zlaté či kvetoucí kapradí.
BÍLÁ SOBOTA
Konala se pouze noční bohoslužba, před níž se posvětil oheň, od něhož se pak zapálila velikonoční svíce-paškál. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly se pomlázky, zdobila se vajíčka. Svěcení ohně si dnes můžeme připomenout třeba večeří při svíčkách.
BÍLÁ NEDĚLE
Jméno dostala od bílého roucha, který ten den měli naposledy na sobě novokřtěnci.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Světily se velikonoční pokrmy: beránek, mazanec,vejce, chléb, víno. Hod boží velikonoční byl den, kdy se světily všechny pokrmy. Každá návštěva dostala kousek posvěceného jídla, trochu se jej dalo na pole, do studny a na zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce..Začínalo hodování.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Je ve znamení pomlázky, velikonočního hodování. Chlapci chodí dům od domu a šlehají dívky pomlázkami z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že druhý den šlehají děvčata chlapce, jinde polévají dívky chlapce vodou, aby byli svěží. Je ve znamení pomlázky, velikonočního hodování. Dáváte-li vajíčko milované osobě , mělo by být červeně zdobené.

BB recepty & rady


dobrůtky


Oblíbené odkazy